Profesjonalne oprogramowanie do fizyki budowli dla okien, fasad i szkła

WINISO®

WINISO®
Uf, Ψ, Mostki termiczne, Izotermy, fRsi

WINSLT®
Ug, g, gtot, Oznaczenie CE

WINTHS

WINTHS
Naprężenia termiczne

GG

GLASGLOBAL® DIN 18008
Statyka szkła zgodnie z normą DIN 18008

GLASGLOBAL® EN 16612
Statyka szkła zgodnie z normą EN 16612

ASTM

GLASGLOBAL® ASTM
Statyka szkła zgodnie z normą E1300-16

SCHWEIZ

GLASGLOBAL® Switzerland
Statyka szkła zgodnie z normą SIA 2057

AGSB

GLASGLOBAL® AGSB
Statyka szkła zgodnie z normą ÖNORM B 3716

Haken_Grün Certyfikowany przez niezależne instytuty badawcze
Haken_Grün Globalna obecność
Haken_Grün Wyniki naszego oprogramowania są uznawane na całym świecie
Haken_Grün Niezwykle przyjazny w obsłudze
Haken_Grün Wersje specjalne dla producentów
Haken_Grün Kompetencje w wielu dziedzinach, np. Stolarka, okna, szkło, fasady, konstrukcja metalowa i wiele innych.
Haken_Grün W przeciwieństwie do wielu innych produktów specyficznych dla rynku, nasze oprogramowanie oferuje rozwiązania międzyrynkowe
Haken_Grün Największe kompetencje na rynku, wspierane przez naszych partnerów do współpracy:

Haken_Grün Niezawodny partner dla długoterminowej satysfakcji klienta
Haken_Grün Indywidualne rozszerzenia rozwiązań według specjalnych wymagań klienta zapewniają aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb
Haken_Grün Rozwiązania rynkowe jeszcze przed przyjęciem odpowiednich przepisów i standardów wraz z ciągłą aktualizacją – nasze rozwiązania są zawsze aktualne.

WINISO®


Uf, Ψ, mostki termiczne, izotermy, fRsi
Obliczanie przepływów ciepła, mostków cieplnych, izoterm, wartości Uf i Ψ zgodnie z EN ISO 10077-2 oraz wartości Ufr, Ueg i Ucg zgodnie z ISO 15099 i NFRC. Wysoce zautomatyzowane przygotowanie geometrii danych CAD i automatyczne tworzenie sieci MES.

Słowa kluczowe

WINSLT®


Ug, g, gtot, oznakowanie CE
Obliczanie właściwości fotometrycznych, słonecznych i termicznych oszklenia w połączeniu z ochroną przeciwsłoneczną. Deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE dla każdego oszklenia.

Słowa kluczowe

GLASGLOBAL® EN 16612


Glass statics according to EN 16612
The professional statics software according to EN16612 contains all the necessary calculations and loads. With GLASGLOBAL®16612, glasses according to EN16612 can be dimensioned statically. All loads to be considered such as snow, wind, dead weight, traffic loads or climatic fluctuations in air pressure and temperature are tested during the calculation. Stress and deflection are compared with the permitted values and displayed on a clear result expression.

GLASGLOBAL® ASTM


Statyka szkła zgodnie z E1300-16
Profesjonalne oprogramowanie do analizy konstrukcji GLASGLOBAL® ASTM według normy amerykańskiej zawiera wszystkie niezbędne obliczenia i założenia obciążeń. Za pomocą GLASGLOBAL® ASTM można zwymiarować statycznie szyby zgodnie z normą E1300-16. Podczas obliczeń sprawdzane są wszystkie obciążenia, które należy uwzględnić, takie jak śnieg, wiatr, ciężar własny, obciążenie ruchem drogowym lub wywołane warunkami klimatycznymi zmiany ciśnienia i temperatury powietrza. Naprężenia i ugięcia są porównywane z wartościami dopuszczalnymi i przedstawiane na przejrzystym wydruku wyników.

GLASGLOBAL® Switzerland


Statyka szkła zgodnie z SIA 2057
Profesjonalne oprogramowanie do analizy konstrukcji GLASGLOBAL® Switzerland według SIA 2057 zawiera wszystkie niezbędne obliczenia i założenia dotyczące obciążeń. Za pomocą GLASGLOBAL® Switzerland szkło można projektować statycznie zgodnie z normą SIA 2057. Podczas obliczeń sprawdzane są wszystkie obciążenia, które należy uwzględnić, takie jak śnieg, wiatr, ciężar własny, obciążenie ruchem drogowym lub klimatyczne wahania ciśnienia powietrza i temperatury. Naprężenia i ugięcia porównywane są z wartościami dopuszczalnymi i przedstawiane na przejrzystym wydruku wyników.

GLASGLOBAL® AGSB


Statyka szkła zgodnie z ÖNORM B 3716
Profesjonalne oprogramowanie AGSB do statyki według ÖNORM B 3716 zawiera wszystkie niezbędne obliczenia i założenia obciążeń. Za pomocą AGSB można statycznie wymiarować szyby zgodnie z ÖNORM B 3716. Podczas obliczeń sprawdzane są wszystkie obciążenia, które należy uwzględnić, jak np. śnieg, ciężar własny, obciążenie ruchem lub wahania klimatyczne ciśnienia i temperatury powietrza. Naprężenie i ugięcie są porównywane z wartościami dopuszczalnymi i przedstawiane na przejrzystym wydruku wyników.

Słowa kluczowe